Call Us : 097-343-1257

post-image

รู้ไว้ !!!! ก่อนเลือกใช้งาน

คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร ?

คอนกรีตผสมเสร็จ คือปูนสำเร็จรูปที่มีการคำนวณสัดส่วนและผสมมาให้พร้อมใช้งานแล้ว เนื้อปูนผสมเสร็จจะมีความหนืดข้นน้อยกว่าปูนหรือคอนกรีตที่ผสมมือ โดยทั่วไปแล้ว คอนกรีตที่เกิดจากการผสมกันของปูนซีเมนต์ วัสดุมวลละเอียดอย่างทรายและวัสดุมวลหยาบอย่างหิน เข้ากันด้วยน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีต เมื่อผสมกันแล้วจะมีสถานะเป็นของไหล เตรียมพร้อมสำหรับการเทหรือฉาบในงานก่อสร้าง เมื่อแข็งตัวก็จะกลายเป็นคอนกรีตที่มีความแข็งแรง ปูนจำพวกนี้จึงมักลำเลียงโดยรถขนปูนที่พบเห็นกันได้บ่อยๆ เพราะเมื่อทำการผสมแล้วต้องรีบขนส่งก่อนที่จะเกิดการแข็งตัวเป็นคอนกรีต


ข้อดีของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ ที่ผสมจากโรงงาน ได้ทำการผสมด้วยอัตราส่วนที่ได้มาตรฐานในการใช้งาน คอนกรีตผสมเสร็จ สามารถกำหนด specification ได้ ต้องการความแข็งแกร่งเท่าไหร่และค่ายุบตัวเท่าไหร่ เพื่อให้เหมาะกับงานที่ต้องการใช้งานมากที่สุด ซึ่งข้อมูลส่วนผสมของ คอนกรีตผสมเสร็จ เหล่านี้ได้ผ่านการศึกษาวิจัยจากห้องปฏิบัติการมา ต่างจากการผสมเอง ซึ่งมักจะใช้ประสบการณ์ในการคาดคะเนส่วนผสมทำให้ คอนกรีต ที่ได้ อาจจะมีความไม่แม่นยำเท่าที่ควรของคอนกรีต ที่ผสมจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ในปัจจุบัน ราคาคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานและราคาคอนกรีตเมื่อผสมเอง มีราคาที่ไม่ต่างกันมากนัก ที่สำคัญที่สุด คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงงานยังสามารถทำงานให้เสร็จได้รวดเร็วกว่า

1.คุณภาพของคอนกรีตตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง เนื่องจากกระบวนการผลิตของคอนกรีตผสมเสร็จจะมีการวัดปริมาณ ของส่วนผสมให้ตรงตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้

2.สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผสมมีความแม่นยำ เพราะใช้เครื่องชั่งและเครื่องตวงในสัดส่วนที่ได้มาตราฐาน

3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอส่งผลให้การผสมคอนกรีตผสมเสร็จนั้นสามารถที่จะผลิตคอนกรีตได้ง่าย และการเทคอนกรีตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการผสมคอนกรีต และช่วยลดจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผสมและเทคอนกรีตอีกด้วย

4.ไม่เปลืองพื้นที่ก่อสร้าง เพราะไม่ต้องเก็บ กองหิน กองทรายและที่ผสมคอนกรีตไว้เอง และยังสะดวกสบายกับงานที่ต้องย้ายหน่วยก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา อย่างงานถนน งานคลองส่งน้ำ เป็นต้น

5.เหมาะกับงานก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตในปริมาณไม่มาก เพราะสามารถสั่งซื้อมาแค่เท่าที่ต้องการใช้จากหน่วยผลิตได้ หรือบางงานก่อสร้างอาจต้องการใช้คอนกรีตในระยะเวลาที่ห่างกัน จึงต้องไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุมาเก็บไว้เอง

6.สามารถยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตได้  จึงไม่ต้องเสียคอนกรีตที่ใช้เทไม่ทัน และยังสามารถทำงานได้อย่างละเอียด โดยไม่ต้องเร่งเวลาให้ทันระยะการก่อตัวของคอนกรีตอีกด้วย

7.แม้ราคาของคอนกรีตผสมเสร็จจะแพงกว่าการผสมคอนกรีตเอง แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพถือว่าคุ้มกว่า เพราะนอกจากจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ สามารถประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

8.อยู่ภายใต้การรับรองคุณภาพของผู้ผลิต ซึ่งเป็นตัวการันตีว่าคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้มีคุณภาพตามมาตราฐานจริง ทำให้ทางไซต์งานเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถนำคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก หรืองานใหญ่

อย่างไรก็ดีผู้ควบคุมงานไม่ควรประมาทอย่าถือว่าเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ แล้วจะต้องดีเสมอไป เพราะหากผู้รับเหมาก่อสร้างขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอนกรีต ก็อาจสั่งการผิด ๆ ได้ เช่น กรณีที่เกิดความล่าช้าในการขนส่ง เมื่อคอนกรีตมาถึงสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่าน้ำระเหยไปมากจนคอนกรีตกระด้าง คน งานอาจเทน้ำลงไปในโม่ผสมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อันจะเป็นเหตุให้คอนกรีตมี กำลังต่ำได้ในบางกรณีที่ต้องการเทคอนกรีตปริมาณมาก ๆ เช่น ฐานรากขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้คอนกรีตจากโรงผสมหลาย ๆ โรง หากการสื่อสารหรือสื่อความหมายไม่ดี อาจเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นคือ คอนกรีตที่ส่งมามีกำลังอัดสูงสุด (Crushing Strength) ต่าง ๆ กันทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

ข้อเสียของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

- ต้องมีความรอบคอบในการวางแผนงาน : ถึงแม้ว่าคอนกรีตผสมเสร็จจะมีข้อดีที่มากมายแต่ก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน อย่างการที่ผู้วางแผนงานจำเป็นต้องมีความรอบคอบมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเราสามารถผสมคอนกรีตได้เองตามความเหมาะสมของหน้างาน แต่เมื่อเราเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ แล้ว ต้นทุนในการขนส่งก็มีมากขึ้นตามมา ดังนั้นหน้างานจำเป็นต้องวางแผนและคิดคำนวณปริมาณ คอนกรีตผสมเสร็จ ที่ต้องการให้พอดี เพื่อที่จะได้ไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากนัก

- ไม่สามารถเพิ่มและลดปริมาณของส่วนประกอบได้ตามที่ต้องการ : การผสมคอนกรีตเองแน่นอนว่าต้องได้รับการผสมอัตราสาวนจากช่างผู้ชำนาญการหรือช่างผู้ที่มีประสบการณ์ แต่ละหน้างานย่อมมีการก่อสร้างที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราสามารถที่จะลดต้นทุนส่วนประกอบของคอนกรีตบางอย่างได้โดยที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควร แต่ถ้าเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมในส่วนนี้ได้

- ข้อกำจัดเรื่องระยะทางขนส่งและเวลาในการใช้งาน : หลังการสั่งซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ หากไม่ได้รับการใช้งานในระยะเวลาที่เหมาะสมอาจทำให้คอนกรีตผสมเสร็จไม่สดใหม่ หมายถึงประสิทธิภาพของคอนกรีตผสมเสร็จอาจจะลดลง อย่างระยะทางในการขนส่งของคอนกรีตผสมเสร็จไม่ควรเกิน 15 กิโลเมตร เพราะอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของคอนกรีตผสมเสร็จเสื่อมถอยลงและที่สำคัญเมื่อได้รับคอนกรีตผสมเสร็จแล้วก็ควรใช้งานภายใน 1 ชั่วโมง ดังนั้นการเลือกคอนกรีตผสมเสร็จจึงมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นก่อนเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จก็ควรศึกษาและคำนวณระยะทางและระยะเวลาในการใช้งานให้อย่างถี่ถ้วน

- จำเป็นต้องวางแผนการทำงานให้รอบคอบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ที่อาจเป็นอุปสรรคในการเทคอนกรีตผสมเสร็จหน้างานก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ มักจะมีข้อดีที่น่าใช้งานมากกว่าข้อเสีย ผู้รับเหมาจึงควรเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพทั้งก่อนและหลังการผลิต มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เพื่อลดความเสียหายในระหว่างการทำงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก Cr.https://www.builk.com